قارنیارق چشمان سبز صحرا

پیدا کردن چاله‌های کره ماه شاید از یافتن قارنیارق آسان‌تر باشد. قارنیارق یا شکم پاره یکی از گلفشان‌های استان گلستان است که حتی با نقشه‌های ماهواره‌ای هم یافتن آن آسان نیست گرچه برای کسانی که ناهارخوران، جزیره آشوراده و برج قابوس این استان را بارها دیده‌اند، همین جاذبه‌های ناشناخته...................


برچسب ها: استان , قارنیارق
زمان: 2018-04-16 15:00:16